Uw persoonsgegevens worden verwerkt door TT Turnhout VZW (secretariaat@turnhoutbasketbal.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing).

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op secretariaat@turnhoutbasketbal.be of via de link in de mails. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op ttturnhout.sportadministratie.be (ook www.turnhoutbasketbal.be)